Villa Nieuwland

Villa Nieuwland

De vrijstaande dubbele villa met de naam ‘Villa Nieuwland’ is rond 1927 gebouwd. De oorspronkelijke houten kapconstructie is nog intact. In het dak zijn verschillende dakkapellen met glooiende killen aangebracht. Er zijn drie rechthoekige bakstenen schoorstenen. Het pand is opgetrokken in baksteen. Boven de plint is het muurwerk voorzien van een stuclaag in de historische kleur licht grijsgroen. MUZ-park Villa Nieuwland is de grootste woning op het MUZ-park. Op dit park kregen mensen onderdak die meehielpen aan de Zuiderzeewerken. Deze opvallende villa was gebouwd voor directieleden Bos en Van Hattum en hun families. De binnenkant is nog steeds helemaal goed. Zo zitten de balken, plafonds en de originele schuifdeuren er nog in. In 1934 is het pand gekocht door de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale en is toen gebruikt als jeugdherberg. Er zijn tijden geweest dat er wel honderd jongeren in de jeugdherberg verbleven. Vanwege brandveiligheid eisen moest de jeugdherberg in de jaren negentig gesloten worden. Toen is het een asielzoekerscentrum geworden. Ook deze situatie werd te brandgevaarlijk. Het pand heeft jarenlang leeg gestaan. Een dieptepunt is de winter van 2009 waar de smeltende sneeuw door de dichtgespijkerde pand naar binnen gestroomd is. De villa is in 2011 volledig gerenoveerd en heeft haar oude staat teruggekregen. Bronnen – Zuiderzeecollectie: www.zuiderzeecollectie.nl – Monumentenregister Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl – Historische Vereniging Wieringen: www.archiefhvw.nl

In de buurt