’t Domein (Kon. Julianalaan 3 – Slootdorp)

’t Domein (Kon. Julianalaan 3 – Slootdorp)

De directie van de Wieringermeer gebruikte na de drooglegging van de polder dit gebouw als bestuursgebouw totdat in 1942 het officiële Domeinkantoor in Wieringerwerf in gebruik werd genomen.

In de buurt