Schagerwad Schagen

Schagerwad Schagen

Het Schagerwad

Dit is het gebied tussen de Kanaalweg naar Kolhorn de N248, de Provinciale weg naar het Zand, De Westfriese dijk en de Wadweg. Het is ongeveer 100 ha groot en bijna volledig in bezit en beheer van Staatsbosbeheer.

Binnen de gemeente Schagen is dit het enige natuurgebied. In het gebied ligt een rietveld van ca. 35 ha., dit wordt ieder voorjaar gemaaid. De rest van het gebied is een kleinschalig polderlandschap met een relatief hoge waterstand.

Wat is er te zien?

In het voorjaar weidevogels zoals, kievit, tureluur en grutto. In de herfst en winter wintertalingen, slobeenden, en honderden smienten In de trektijd eind maart, april steltlopers zoals: rosse grutto, oeverloper,watersnip, kemphaan, wulp, goudplevier, witgat, zwarte ruiter en groenpootruiter. Het heel jaar zijn er groepen Canadese ganzen aanwezig. Ook hazen zijn het hele jaar aanwezig.

In de buurt