Kruiszwin

Kruiszwin

Het meest opvallende fenomeen in het Kruiszwin is de zeer sterke kwel van zout grondwater. Er komen riet- en graslanden voor met veel brakke soorten. Deze bijzondere vegetatie maakt het Kruiszwin tot een spannend wandelgebied waar altijd veel te zien is. In het gebied zijn sinds het voorjaar van 2015 twee ijsvogelwanden die vanaf een bruggetje zijn te zien. Kom jij ze spotten? 

In de buurt