Haven Den Oever

Haven Den Oever

Den Oever is tevens gelegen aan de Afsluitdijk en is daarmee het enige dorp dat aan zoet én zout water ligt. De haven bevindt zich vlakbij de Afsluitdijk aan de Waddenzee kant. Den Oever is een echte vissershaven.

In de haven is een gedeelte ingericht als passantenhaven. Er kan hier een waddencruise gemaakt worden of u kunt een dagje gaan sportvissen.

In 2017 is de haven in nostalgische staat hersteld, compleet met Waddenbelevingscentrum voor vogelspotters en sterrenkijkers.

Iedere zaterdagochtend van 8.30 – 12.00 uur is er een zeeverse vismarkt in de visafslag op het haventerrein. Particulieren kunnen hier voor een aantrekkelijke prijs verse vis van hoge kwaliteit kopen.

In de haven kunt u een robbentocht maken, wadlopen en garnalen vissen.

In de buurt