Feest der verbinding (100 jaar ZuiderZeeWerken)

Feest der verbinding (100 jaar ZuiderZeeWerken)

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de ZuiderZeeWerken, een van de grootste waterstaatkundige projecten ooit, startten. De ZuiderZeeWerken waren landelijk van groot belang en ook voor de bereikbaarheid van de voormalige gemeenten Wieringen en Wieringermeer. Wieringen was voor de aanleg van de Afsluitdijk een eiland en dus alleen per boot bereikbaar. De Afsluitdijk is bij alle Nederlanders bekend. Door de aanleg van de Amsteldiepdijk, de daaropvolgende drooglegging van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk werd de Zuiderzee voorgoed afgesloten. Daarmee waren ze ook belangrijk voor de vorming van de gemeente Hollands Kroon. Nu wordt de Afsluitdijk versterkt en vernieuwd om als waterkering binnenkort klaar te zijn voor de toekomst.