Wieringen Eilandmuseum “Jan Lont”

Wieringen Eilandmuseum “Jan Lont”

De basis van dit alles is gelegd door de laatste bewoner en boer Jan Lont (1907 -1997). Binnen wordt u een blik gegund op het dagelijkse leven en werken van de eilandbewoners van voor de bouw van de Afsluitdijk. Veel aandacht wordt geschonken aan de veeteelt, de wiervisserij en de jacht. Op het erf rond de boerderij ligt de nadruk op de visserij.

In de buurt