Kitesurfspot Den Helder

Kitesurfspot Den Helder

Kitespot Den Helder ligt eigenlijk in Huisduinen. Dit is een gevorderde kitesurfspot met echt sterke stroming en golven. Houd daar echt rekening mee als je hoogte moet lopen. Tussen de strekdammen is het water vlakker daarbuiten een flinke klotsbak. Ongeveer 2 km uit de kust ligt zandplaat Noorderhaaks , ook wel bekend onder de naam Razende Bol. Bij eb kan deze zandplaat 700 hectare groot zijn. Onder bepaalde voorwaarden mag je aan de west kant van de zandplaat kiten. De Razendebol is een belangrijk broedgebied en rustgebied voor vogels, waarvan sommige op de rode lijst staan, en zeehonden. Daarom raden wij af hier te gaan kiten, zodat het ook een rustgebied blijft! Er zijn immers genoeg andere spots.

In de buurt